Snippets

Code

Introductie

De code snippet wordt gebruikt om op een pagina een stukje specifieke maatwerk code op te nemen.

Gebruik

Navigeer via het kopje "snippets" in de sidebar naar code om een nieuwe code snippet aan te maken of een bestaande code snippet te bewerken.

Velden

Een code snippet kent maar 1 veld, het code veld.

Snippets