Snippets

Persoon

Introductie

Een Persoon wordt gebruikt om in een PersonBlock een Persoon weer te geven. Een Person wordt ook gebruikt als veld in een Quote.

Gebruik

Navigeer via het kopje "Snippets" in de Sidebar naar Persoon om een nieuwe Persoon aan te maken of een bestaande Persoon te bewerken.

Velden

Een Persoon kent de volgende velden:

 • Naam
 • Afbeelding
 • Organisatie (optioneel)
 • Rol (optioneel)
 • Tekst (optioneel)
 • Lees Meer url (optioneel)
 • E-mailadres (optioneel)
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Facebook url (optioneel)
 • LinkedIn url (optioneel)
 • Twitter url (optioneel)
Snippets