Snippets

Event

Introductie

Een event snippet wordt gebruikt om in een eventblok een event weer te geven.

Gebruik

Navigeer via het kopje "Snippets" in de sidebar naar "Event" om een nieuw event snippet aan te maken of een bestaande event snippet te bewerken.

Velden

Een event snippet kent de volgende velden:

  • Naam
  • Tijdstip
  • Text (optioneel)
  • Afbeelding (optioneel)
Snippets