Snippets

Logo

Introductie

Een logo snippet wordt gebruikt om in een logoblok een logo weer te geven.

Gebruik

Navigeer via het kopje "snippets" in de sidebar naar "Logo" om een nieuw logo snippet aan te maken of een bestaand logo snippet te bewerken.

Velden

Een logo snippet kent drie verschillende velden:

  • Naam
  • Afbeelding
  • URL (optioneel)
Snippets