Snippets

Formulier

Introductie

Een formulier snippet wordt gebruikt om in een formulierblok een formulier weer te geven.

Gebruik

Navigeer via het kopje "Snippets" in de sidebar naar "Formulier" om een nieuw formulier snippet aan te maken of een bestaand formulier snippet te bewerken.

Velden

Een formulier snippet kent in theorie een onbeperkt aantal velden. Deze verschillende velden kunnen naar eigen inzicht worden toegevoegd.

Snippets